Blog

inspektor nadzoru budowlanego

Rola i zadania inspektora nadzoru budowlanego

W przypadku prowadzenia dużych inwestycji budowlanych konieczna jest obecność na terenie prowadzenia robót inspektora budowlanego. To on odpowiada za porządek na budowie, postępy w budowie. A na czym polega praca inspektora nadzoru? Jaką pełni funkcję i jakie zadania ma do wykonania?

Czytaj więcej

obsługa techniczna bloku

Kto odpowiada za techniczne utrzymanie obiektów wspólnot mieszkaniowych?

Wielu właścicieli nieruchomości jest jednocześnie członkami wspólnot mieszkaniowych. Kupując mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym, możemy automatycznie stać się członkami wspólnoty, czyli współwłaścicielami części wspólnej obiektu. Wspólnota mieszkaniowa ma wiele zalet, jednak nakłada na swoich członków także pewne obowiązki. Wyjaśniamy, jak rozwiązać problem technicznego utrzymania obiektów wspólnot mieszkaniowych i komu zlecić niezbędne prace.

Czytaj więcej

Co zawiera opinia techniczna obiektu budowlanego?

Wszelkie opracowania techniczne, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, są dokumentami dostarczającymi informacji na temat stanu technicznego kontrolowanej budowli. Wśród wspomnianych znaleźć można orzeczenie, ekspertyzę, a także opinię.

Czytaj więcej

odbiór techniczny mieszkania

Jak wygląda odbiór techniczny lokalu mieszkalnego?

Od 2011 roku obowiązuje w Polsce tzw. ustawa deweloperska, która wprowadziła wiele obostrzeń dla działających na terenie naszego kraju deweloperów. Między innymi narzuciła ona na deweloperów obowiązek wykonywania odbioru technicznego, zanim dane mieszkanie zostanie przekazane w ręce nowych właścicieli. 

Czytaj więcej

przegląd budynków

Przeglądy okresowe budynków w okresie pandemii. Czy muszą być przeprowadzane?

Przeglądy budynków są bardzo ważne – dzięki nim zyskujemy pewność, że dany budynek nie zagraża naszemu życiu i możemy spokojnie go użytkować. Jednak jak to jest z przeprowadzaniem przeglądów okresowych budynków w czasie pandemii? Czy są konieczne?

Czytaj więcej

Działamy niezawodnie