Pięcioletnie przeglądy budynków mieszkalnych

Wykonujemy pięcioletnie przeglądy budynków mieszkalnych. Takiej kontroli podlegają stan techniczny budynku i jego ogólna przydatność do użytkowania, a także estetyka otoczenia. Pięcioletnie przeglądy obejmują również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronowej. Pełen zakres kontroli narzucony jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prawo budowlane. Dbanie o estetykę budynku i jego otoczenia jest szczególnie ważne w przypadku budynków wielorodzinnych, dlatego serdecznie zapraszamy do współpracy przy obsłudze technicznej wspólnot.

Obowiązkowe przeglądy budowlane dla wspólnot mieszkaniowych

Obowiązkowe przeglądy budowlane dla wspólnot mieszkaniowych przeprowadzone co pięć lat obejmują:

  • elementy budynku, budowli i instalacji,
  • estetykę budynku i jego otoczenia,
  • instalacji elektrycznej,
  • piorunochronów
  • instalacji i urządzeń bezpośrednio związanych z ochroną środowiska,
  • instalacji gazowych i kominów.

Zakres rocznych i pięcioletnich przeglądów jest zbliżony do siebie pod kątem kontroli części budowlanej. Można powiedzieć, że jest to zakres przeglądów corocznych uzupełniony przede wszystkim o sprawdzenie estetyki budynku oraz jego otoczenia, instalacji elektrycznej i piorunochronowej.

Pomagamy w prowadzeniu książki obiektu budowlanego, dlatego właściciel budynku mieszkalnego nie musi się martwić o żadne formalności. Przygotowujemy protokoły przeglądu obiektu budowlanego i oceny oraz ekspertyzy z jego stanu. Jeśli poszukujesz profesjonalnej firmy, która przeprowadzi fachowy przegląd twojego budynku zgodnie z literą prawa – zapraszamy do kontaktu.

Pięcioletnie przeglądy budynków mieszkalnych

Działamy niezawodnie