Kto odpowiada za techniczne utrzymanie obiektów wspólnot mieszkaniowych?

Wielu właścicieli nieruchomości jest jednocześnie członkami wspólnot mieszkaniowych. Kupując mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym, możemy automatycznie stać się członkami wspólnoty, czyli współwłaścicielami części wspólnej obiektu. Wspólnota mieszkaniowa ma wiele zalet, jednak nakłada na swoich członków także pewne obowiązki. Wyjaśniamy, jak rozwiązać problem technicznego utrzymania obiektów wspólnot mieszkaniowych i komu zlecić niezbędne prace.

Wspólnota mieszkaniowa w praktyce

Obiekty należące do konkretnej wspólnoty mieszkaniowej muszą podlegać nadzorowi, który zapewnia bezpieczeństwo zamieszkania oraz pozwala uniknąć rażącego pogorszenia się stanu technicznego obiektów. W związku z tym, że wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli mieszkań znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości, konieczne jest wyznaczenie zarządu wspólnoty i zarządcy obiektu, który powinien odpowiadać za przeprowadzanie niezbędnych prac porządkowych oraz konserwacyjnych. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej każdy z właścicieli lokali mieszkalnych jest równocześnie współwłaścicielem części wspólnej nieruchomości i ma obowiązek partycypowania w kosztach ich utrzymania w nienagannym stanie technicznym oraz należytej czystości.

Obowiązek technicznego utrzymania obiektów wspólnot mieszkaniowych

Obowiązek obsługi technicznej wspólnot mieszkaniowych ciąży na ich zarządcach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, obiekty budowlane muszą być utrzymane we właściwym stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu ich użytkowania. Budynki należące do wspólnoty mieszkaniowej muszą być poddawane okresowym oraz doraźnym przeglądom ich stanu technicznego, a wykryte podczas kontroli nieprawidłowości powinny być na bieżąco usuwane. Nasza firma specjalizuje się w obsłudze technicznej obiektów wspólnot mieszkaniowych oraz zarządzaniu nieruchomościami. Zdobyliśmy uprawnienia niezbędne do przeprowadzania rocznych i pięcioletnich kontroli budowlanych, dzięki czemu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie techniczne członkom wspólnot mieszkaniowych. Świadczymy usługi z zakresu m.in. nadzoru oraz obsługi instalacji, oględzin i inspekcji, nadzorowania dokumentacji i sporządzania raportów. Z naszą pomocą członkowie wspólnot mieszkaniowych mogą spać spokojnie, nie martwiąc się o wystąpienie ewentualnych awarii oraz stan techniczny obiektów wspólnoty.

Działamy niezawodnie