Roczne przeglądy budynków mieszkalnych

Roczne przeglądy budynków mieszkalnych dotyczą każdego budynku. Jest to jedna z tych kontroli, których wykonanie musi zapewnić właściciel lub zarządca obiektu budowlanego. Wykonuje się je raz do roku, a pomiędzy jednym a drugim przeglądem nie może upłynąć więcej niż 365 dni. Regulacje te są narzucane przez Prawo budowlane. Nie warto jest zwlekać z wykonaniem rocznego przeglądu budynku, ponieważ w razie jakichkolwiek nieprawidłowości lub wypadku losowego właściciel bądź zarządca będzie podciągnięty do odpowiedzialności prawnej. Przeglądy budynku mają za zadanie sprawdzenie, czy jest on użytkowany zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzega się wszelkich wymagań środowiskowych. Niezwykle ważna jest sprawne działanie instalacji, ale również poprawne utrzymanie stanu technicznego i wizualnego budynku.

Co obejmują roczne przeglądy budynków mieszkalnych

Zakres kontroli rocznej oraz pięcioletnich przeglądów budowlanych jest różny, a częścią wspólną są tylko kontrole części budowlanej. Roczne przeglądy budynków mieszkalnych obejmują:

  • część budynków i instalacji, które są narażone na działanie czynników atmosferycznych i niszczące działanie w trakcie ich eksploatacji (np. urządzenia przeciwpożarowe, elewacje, pokrycia dachowe),
  • instalacji gazowych i kominów (np. zmiany w kanałach i przewodach spalinowych, czyszczenie kominów, sprawdzenie wentylacji),
  • urządzeń i instalacji związanych z ochroną środowiska (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, urządzenia wygłuszające).

Przeprowadzamy wszystkie okresowe przeglądy budynków. Zapraszamy!

Roczne przeglądy budynków mieszkalnych

Działamy niezawodnie