Nadzór budowlany prowadzony przez uprawnionego inspektora

Nadzór budowlany prowadzony przez uprawionego inspektora to gwarancja dokładnej i profesjonalnej kontroli przestrzegania przepisów budowlanych podczas prac konstrukcyjnych. Aby uniknąć konsekwencji nieprawidłowości lub nieuczciwości wykonawcy budowy, warto wynająć inspektora nadzoru budowlanego, który będzie czuwał nad realizacją zadań. Inspektor dba również o interesy inwestora i pilnuje, by proces budowy przebiegał zgodnie z wymogami formalnymi i BHP. Wynajęcie inspektora nadzoru zawsze się opłaca, ponieważ prawidłowo i sprawnie prowadzone prace to zysk dla osoby, która w nie inwestuje. Warto powierzyć kontrolę nad powstawaniem budynku profesjonaliście ze stosownymi uprawnieniami.

Przeprowadzamy między innymi:

  • nadzór budowlany dla obiektów działalności gospodarczej,
  • nadzór budowlany dla prywatnych inwestorów,
  • nadzór budowlany osiedli mieszkaniowych.

Odbiory techniczne

Odbiór techniczny obiektu to niemal ostatni krok inwestycji. Jest to sprawdzenie jego stanu przed oddaniem do użytku właścicielowi. Podczas tego kroku można zgłaszać wszelkie nieścisłości i uwagi dotyczące wykonanej budowy. W praktyce jest to spisanie protokołu odbioru w obecności dewelopera czy innego inwestora. Niezwykle ważne jest zwrócenie uwagi na wszystkie szczegóły w budynku, dlatego odbiór techniczny powinien być realizowany przez doświadczonych inżynierów. Obejrzą oni fachowym okiem cały budynek i wyłapią ewentualne niedociągnięcia, które mogłyby rzutować na dalsze użytkowanie. Wydajemy opinie techniczne obiektów. Nie mniej istotne są pięcioletnie, roczne czy półroczne przeglądy budowlane już po odbiorze technicznym inwestycji. Wszystkim tym zajmuje się nasza firma.

Nadzór budowy osiedli mieszkaniowych

Nadzór budowy osiedli mieszkaniowych jest niezwykle istotny z punktu widzenia inwestora oraz osoby przeprowadzającej nadzór. Na budynki wielorodzinne nakładane są duże wymagania i restrykcje. Nadzór budowy osiedli mieszkaniowych obejmuje kontrolę przestrzegania prawa budowlanego, realizacji poszczególnych etapów projektu, pilnowanie terminowości etapów i wiele innych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

Działamy niezawodnie