Przeglądy okresowe budynków w okresie pandemii. Czy muszą być przeprowadzane?

Przeglądy budynków są bardzo ważne – dzięki nim zyskujemy pewność, że dany budynek nie zagraża naszemu życiu i możemy spokojnie go użytkować. Jednak jak to jest z przeprowadzaniem przeglądów okresowych budynków w czasie pandemii? Czy są konieczne?

Kto jest odpowiedzialny za przeglądy okresowe budynków?

Ustawa o prawie budowlanym po nowelizacji z 2016 roku określa przepisy związane z technicznym utrzymaniem budynków oraz z ich przeglądami. Art. 61. tej ustawy zakłada, że to właściciel bądź zarządca obiektu budowlanego ma obowiązek, przy dochowaniu należytej staranności, zapewnić bezpieczne użytkowanie obiektu. Zapis ten dotyczy zarówno sprawności technicznej budynku, jak i sytuacji, w których oddziałują na niego czynniki zewnętrzne, np. zalegający na dachu śnieg.

Kiedy należy wykonać przegląd okresowy obiektu?

W ustawie po nowelizacji z 2016 roku zaznaczone zostały także przepisy dotyczące przeglądów. Artykuł 62. prawa budowlanego zakłada, że przegląd budowlany jest obowiązkowy i obejmuje swym zakresem sprawdzenie poszczególnych elementów obiektu. Nakłada też obowiązek okresowej  kontroli stanu technicznego budynku, która powinna odbywać się przynajmniej raz do roku.

Przeglądy okresowe a pandemia

Jak już wspomnieliśmy, prawo nakłada obowiązek przeprowadzania przeglądów budowlanych dla działalności gospodarczej czy wspólnot mieszkaniowych przynajmniej raz do roku. Ministerstwo Rozwoju biorąc pod uwagę aktualną sytuację i pojawiające się pytania przypomina, że właściciele czy zarządcy mają cały rok kalendarzowy na przeprowadzenie przeglądów i nie ma potrzeby wykonywania ich w czasie trwania pandemii.

Warto pamiętać, że między datą kontroli w danym roku a datą kontroli w poprzednim nie musi minąć równo 365 dni. Ministerstwo Rozwoju z racji na panującą pandemię i możliwość zarażenia koronawirusem zaleca przemyślane działania. Należy wiedzieć, że przeglądy wykonuje jeden lub kilku inspektorów, każdy w swoim zakresie, w porozumieniu z administratorem lub konserwatorem obiektu. W ten sposób osoby odpowiedzialne za wykonanie tych prac nie zostają narażone na uszczerbek na zdrowiu i mogą wykonywać swoje działania nawet w czasie pandemii.

Ministerstwo Rozwoju zaznacza, że brak możliwości przeprowadzenia przeglądu okresowego obiektu w danej chwili nie zwalnia nas z przeprowadzenia go w ogóle. Przekładanie go na koniec roku również nie jest wskazane – spowoduje skumulowanie prac wykonywanych równocześnie w wielu obiektach i może stać się trudne do wykonania. Protokół z przeglądu zwykle służy administratorowi do układania harmonogramu prac remontowych. Brak wytycznych dot. remontów może przyczynić się do pogorszenia stanu technicznego obiektu. Właśnie dlatego warto przeprowadzać przeglądy okresowe nawet w czasie pandemii, ale z pełną odpowiedzialnością i ostrożnością.

 

Działamy niezawodnie