Półroczne przeglądy budynków

Półroczne przeglądy budynków to obowiązkowe przeglądy budowlane dla działalności gospodarczej. To znaczy, że prawo budowlane narzuca obowiązek takich kontroli na wszystkie budynki, które posiadają:

  • powierzchnię zabudowy przekraczającą 2 000 m2 bez względu na powierzchnię dachu i inne budynki,
  • powierzchnię dachu przekraczającą 1 000 m2.

Są to wszelkiego rodzaju hale, wiaty, magazyny, zadaszenia parkingów. Jeśli powierzchnia zabudowy budynków gospodarczych jest mniejsza niż 2 000 m2 bez względu na powierzchnię dachów, to zgodnie z ustawą Prawa budowlanego podlegają rocznym przeglądom budowlanym.

Przeglądy obiektów wielkoprzemysłowych

Kiedy przeprowadza się przeglądy obiektów wielkoprzemysłowych? Zgodnie z prawem muszą odbywać się dwa razy do roku. Obowiązkowe przeglądy budowlane dla działalności gospodarczej przeprowadzamy:

  • przed okresem zimowym – do 30 listopada,
  • przed okresem letnim – do 31 maja.

Mówiąc o półrocznych przeglądach, mamy na myśli, że jest to absolutne minimum w ciągu roku. Nasza firma może skontrolować obiekty wielkoprzemysłowe częściej na życzenie klienta.

Co podlega półrocznemu przeglądowi budynków?

W zależności od rodzaju przeglądu i częstotliwości jego odbywania kontroluje się różne elementy budynku. Co podlega półrocznemu przeglądowi budynków? Protokół kontroli obiektów wielkopowierzchniowych obejmuje stan techniczny sprawności elementów obiektu budowlanego i instalacji. To między innym ocena pokrycia dachowego, stolarki, elewacji, obróbki blacharskiej, jak również instalacji kominowych, gazowych czy wentylacyjnych.

Półroczne przeglądy budynków mieszkalnych

Działamy niezawodnie