Jak wygląda odbiór techniczny lokalu mieszkalnego?

Od 2011 roku obowiązuje w Polsce tzw. ustawa deweloperska, która wprowadziła wiele obostrzeń dla działających na terenie naszego kraju deweloperów. Między innymi narzuciła ona na deweloperów obowiązek wykonywania odbioru technicznego, zanim dane mieszkanie zostanie przekazane w ręce nowych właścicieli. Mieszkanie, które może być odebrane, musi być już całkowicie gotowe do oddania. Odbiór techniczny to niezwykle istotny moment, w którym klient może sprawdzić, czy lokal spełnia wszystkie wymogi norm budowlanych i skontrolować zgodność nabywanego lokalu z zawartą wcześniej umową. Obowiązek przeprowadzania odbiorów technicznych dotyczy tych klientów, którzy kupili mieszkanie od dewelopera, zanim uzyskał on pozwolenie na użytkowanie budynku. Jeżeli mieszkanie nabywane jest w momencie, gdy deweloper ma już uzyskane pozwolenie na użytkowanie, odbiór techniczny nie jest obligatoryjny, ale może być wykonany na życzenie klienta.

Kto musi być obecny przy odbiorze technicznym mieszkania?

Ponieważ odbiór techniczny to niejako przekazanie gotowego lokalu mieszkalnego z rąk dewelopera w ręce klienta, muszą być na nim obecne obie te strony. Konieczna jest więc obecność nabywcy (albo jego przedstawiciela) oraz dewelopera (lub jego przedstawiciela). Często na odbiorze technicznym pojawiają się też dodatkowe osoby, np. przedstawiciel generalnego wykonawcy, a także różni podwykonawcy. Nabywca mieszkania ma prawo do wzięcia ze sobą na odbiór techniczny wynajętego pomocnika, który pomoże ocenić realny stan lokalu i sprawdzi w jego imieniu, czy spełnia on wymogi wszystkich norm budowlanych. Korzystając z oferty naszej firmy, mogą Państwo wynająć doświadczonego inżyniera budowlanego, który fachowym okiem oceni stan techniczny budynku. Pomoc naszego pracownika może okazać się nieoceniona, gdyż tylko osoba znająca się na zagadnieniach branży budowlanej i mająca bogate doświadczenie z wielu odbiorów, może wyłapać wszystkie ewentualne niedociągnięcia. Nasi pracownicy nie tylko pomogą zidentyfikować problemy, ale także będą mogli w imieniu swoich klientów rozmawiać i negocjować warunki z deweloperem.

Jaki jest przebieg odbioru technicznego lokalu mieszkalnego?

Podczas odbioru technicznego lokalu mieszkalnego musimy sprawdzić jego zgodność z dokumentacją umowną oraz normami budowlanymi. Ważne jest również wykrycie ewentualnych niedociągnięć, wad i usterek, które mogłyby mieć negatywny wpływ na dalsze użytkowanie lokalu. 

W umowie z deweloperem zawarty jest obowiązkowy prospekt informacyjny oraz „standard wykończenia”. To właśnie w tym dokumencie opisane są dokładnie wszystkie elementy techniczne mieszkania, do jakich wykonania i oddania zobowiązał się deweloper. Przed odbiorem technicznym warto więc dokładnie zapoznać się z tym załącznikiem. Na początku sprawdzamy, czy deweloper wywiązał się ze wszystkich swoich zobowiązań. Jaka jest jakość tynków na ścianach, jaki rodzaj wylewki został wylany, a także czy realny metraż mieszkania odpowiada zapisom w zawartej wcześniej umowie. 

Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, czy mieszkanie jest zgodne z obowiązującymi normami budowlanymi. W tej części odbioru technicznego będziemy sprawdzać między innymi to, czy kąty w lokalu są zgodne z normą budowlaną, czy tynki gipsowe są wykonane należycie, a także czy podkłady pod posadzki odpowiadają przepisom budowlanym. 

Ostatnia część odbioru technicznego to sprawdzenie wad i usterek mieszkania. Często są to drobne sprawy, które wymagają prostej naprawy bądź wymiany (np. pęknięta szyba). Na tym etapie odbioru należy bardzo dokładnie obejrzeć wszystkie elementy odbieranego mieszkania i sprawdzić ich stan.

Jak widać, aby odbiór techniczny był zrealizowany rzetelnie i profesjonalnie, większość nabywców potrzebuje pomocy fachowców znających się na przepisach prawa budowlanego oraz normach budowlanych. Jeżeli mają Państwo odebrać swoje mieszkanie, warto zdecydować się na zaangażowanie specjalisty, który pomoże w ocenie faktycznego stanu odbieranego lokalu.

Działamy niezawodnie